دفتر مرکزی

رامشیر- خیابان جمهوری اسلامی ساختمان شتاب

طبقه اول واحد1

کد پستی 6387139996

061-4359-8001

061-4359-7001

061-4359-7002

پشتیبانی 24 ساعته

09167563004-09169995565

به سایت شرکت شتاب گسترش رامشیر خوش آمدید
بسته میزبانی وبمقدار فضاپهنای باندPHP,MYSQLکنترل پنلقیمت سالانه

Plan IR-A

50 مگابایت

3GB

OK

Description: کنترل پنل دایرکت ادمین

20.000 تومان

Plan IR-B

100 مگابایت

5GB

OK

Description: کنترل پنل دایرکت ادمین

30.000 تومان

Plan IR-C

200 مگابایت

7GB

OK

Description: کنترل پنل دایرکت ادمین

45.000 تومان

Plan IR-D

500 مگابایت

10GB

OK

Description: کنترل پنل دایرکت ادمین

70.000 تومان

Plan IR-E

1 گیگابایت

20GB

OK

Description: کنترل پنل دایرکت ادمین

120.000 تومان

Plan IR-F

2 گیگابایت

25GB

OK

Description: کنترل پنل دایرکت ادمین

180.000 تومان

Plan IR-G

3 گیگابایت

35GB

OK

Description: کنترل پنل دایرکت ادمین

240.000 تومان

Plan IR-H

4 گیگابایت

45GB

OK

Description: کنترل پنل دایرکت ادمین

280.000 تومان

Plan IR-I

5 گیگابایت

55GB

OK

Description: کنترل پنل دایرکت ادمین

320.000 تومان